A természet törvényei

Eltávolodtunk a természettől, de törvényei továbbra is vonatkoznank ránk - akár tudomásul vesszük azokat, akár nem. A korlátlan kizsákmányolás terhe fájdalmas:

- kifutókba kényszerített, vagy legyilkolt állatok,

- bekerített, vagy kiirtott erdők,

- mederbe kényszerített, vagy lehalászott folyók, tavak és tengerek.

Az élet hatalmasabb az emberi fajnál, és egyensúlyt keres: kizárólagosságunk téves illúzió csupán. A gazdasági rendszerünk hamissága és a politika képmutatása az általános emberi értékválság mentén alakult. A vállalati profitmaximalizálás a munkatársak, az ügyfelek, a piaci környezet és a természet kizsákmányolásáról szól. A túlhajszolt versengés, az állandó növekedési vágy zsákutcájába értünk. Az emberek nagy része elvesztette a teljességhez fűződő személyes kapcsolatát. A következményeként kialakuló bizonytalanság oldására a természetes szükségleteket meghaladó túlfogyasztás nyújt kizárólag pillanatnyi oldódást. Legtöbbünk beleesett ebbe a csapdába... A szembenézés felelőssége és valódi tettek mentén mindannyian képesek vagyunk változtatni: elsősorban tiszta szándékra van szükség. A vezetés minőségének mércéjén új sztenderdeket érdemes keresnünk...

könyvrészlet: 

A hanglejtés és a szándék messze a szavakon túl is hat. Még különböző fajok között is. A vadon örökké virraszt, lakói folytonosan szivják magukba környezetük minden apró részletét, értékelik a biztonság és a veszély szakadatlanul változó fokozatait. Tudják, hol jó, és hol nem jó, vagyis a túléléshez nélkülözhetetlen információt folyamatosan feldolgozzák. elephant funeral 4564567Minden vad élőlény tökéletes összhangban van a környezetével, tudja, mire rendeltetett, és együtt rezdül az egész bolygóval. Figyelme teljesen kifelé irányul. Nem úgy az ember - ő hajlamos befelé fordulva a maga életére összpontosítani, olyan problémákon tűnődik, felnagyítva őket, amelyekre az állatvilág ezredmásodpercnyi energiát sem pazarol. Az emberek zöme már föl sem ismeri a természeti világ nagyszerű rendjét, amelyben életnek és halálnak valódi jelentése van.

forrás: Elefántsuttogó - Amit egy elefántcsordától tanultam életről, szabadságról és hűségről / Anthony Lawrence, Graham Spence 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Anthony

https://gaia.org